xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hội nghị triển khai Ngày pháp luật tháng 02/2020

Ngày 13-04-2020

Văn bản triển khai tháng 02/22020

Ông C|Võ Thành Chính - Phó Giám đốc Sở Nôi vụ triển khai tình hình phòng, chống dịch bệnh vi rút Cô-rô-na trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 13/02/2020, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức triển khai quán triệt Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số  81-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã được đ/c Võ Thành Chính Phó Giám đốc sở triển khai tình hình phòng, chống dịch bệnh vi rút cô-rô-na gây ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh và tuyên truyền, vận động người thân và gia đình hiểu rõ và thực hiện, nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nói riêng, toàn xã hội nói chung.

Triển khai tháng 2


Đang online: 1
Hôm nay: 49
Đã truy cập: 94610
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.