xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hội nghị triển khai Ngày pháp luật tháng 01/2020

Ngày 13-04-2020

Ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tổ chức triển khai Ngày pháp luật tháng 01/2020 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở

Đ/c Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 13/6/2013 của Sở Nội vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tổ chức triển khai Ngày pháp luật tháng 01/2020 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trí – Phó Giám đốc Sở đã triển khai một số nội dung cơ bản và trọng tâm của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; đồng thời lồng ghép triển khai, quán triệt các quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi sử dụng rượu bia trong tham gia giao thông đường bộ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và Công văn số 27/UBND-NC ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở đã quán triệt tất cả công chức, viên chức và người lao động việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế  làm việc và đưa nội dung trên vào tiêu chí xét thi đua cuối năm đối với cá nhân và tập thể của cơ quan.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động Sở được nghe lãnh đạo các Phòng, Ban  triển khai các văn bản mới có hiệu lực như: Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2019/NQ-CP của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua Hội nghị, đã giúp cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ cập nhật thêm thông tin, quy định của pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực trong thời gian tới./.


Đang online: 1
Hôm nay: 44
Đã truy cập: 94605
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.