xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ ngành Nội vụ

Ngày 12-01-2021

Ngày 04/01/2021, tại tỉnh Tiền Giang, Cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ ngành Nội vụ tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2020 của từng đơn vị; phát động phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ 13 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ thuộc Cụm.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham luận của các tỉnh tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính, thiết lập tài khoản zalo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; kinh nghiệm trong triển khai thực hiện giao số người làm việc và giao nhiệm vụ cho tổ chức Hội hoạt động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện tinh giản biên chế...

Tại Hội nghị tổng kết ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu tham luận về “Xây dựng tổng đài cải cách hành chính, thiết lập tài khoản zalo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu Giang”, việc xây dựng tổng đài cải cách hành chính, thiết lập tài khoản zalo có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy CCHC, góp phần nâng cao chất lượng 4 chỉ số của tỉnh, tạo lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp vào sự phục vụ của cơ quan hành chính. Hiệu quả của việc xây dựng Tổng đài cải cách hành chính tỉnh đã xử lý kịp thời những vướng mắc, những sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. ông cũng nhấn mạnh, năm 2021 Sở Nội vụ Hậu Giang phấn đấu thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục thành lập đơn vị hành chính đô thị tại một số địa phương, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2030; tham mưu cho UND tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, đã biểu dương tin thần tích cực trong công tác thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị Cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc thực hiện Giao ước thi đua, năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua xác định tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng; xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…