xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2022

Ngày 13-01-2023

Hội nghị được tổ chức hình thức trực tiếp tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang với sự tham dự của đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Nguyễn Minh Trí, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các Phòng Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2022

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, toàn ngành Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, triển khai toàn diện và đồng bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào hoàn thiện nền hành chính nhà nước và sự phát triển của tỉnh nhà. Công tác tham mưu trên các lĩnh vực Nội vụ có nhiều đổi mới, khởi sắc, điển hình là công tác tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, các chỉ số cải cách hành chính được cải thiện, công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt 100% kế hoạch, trong đó tham mưu nhiều Đề án, Nghị quyết, Quyết định cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Mặt khác, Hội nghị cũng thống nhất chỉ ra một số hạn chế mà ngành Nội vụ cần phải khắc phục trong thời gian tới như việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa thật sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và vị trí việc làm; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ ở một số nơi chưa nghiêm; công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; công tác văn thư, lưu trữ còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những vấn đề cần quan tâm thực hiện đối với ngành Nội vụ trong thời gian tới, cũng như chia sẻ những khó khăn, thành tích đạt được trên nhiều mặt công tác ở địa phương và cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác văn thư, lưu trữ và xây dựng chính quyền cơ sở. Nhân dịp tổng kết công tác năm, Sở Nội vụ đã trao Giấy khen và tiền thưởng cho 04 tập thể Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, báo cáo tổng kết của ngành Nội vụ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã cơ bản thống nhất với những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm 2022, khẳng định những đóng góp quan trọng của ngành Nội vụ đối với những thành tựu đạt được và sự phát triển chung của tỉnh về tăng trưởng kinh tế - xã hội và cải cách hành chính; đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà ngành cần nghiêm túc nhìn nhận để có những giải pháp, định hướng trong thời gian tới.