xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hội nghị công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2020

Ngày 31-12-2020

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Được sự thống nhất của Đảng ủy, Công đoàn viên chức tỉnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Ban Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị, gồm có: Ông Võ Thành Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ trì Hội nghị; Ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm; BCH Công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ cùng dự.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021; Kết quả thu, chi tài chính Sở Nội vụ năm 2020; Kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Kết quả thu, chi tài chính công đoàn năm 2020 và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2020.

Năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc Sở Nội vụ và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị đã đề ra. Công đoàn viên có tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức cao trong việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt. Song song đó, việc chăm lo đời sống vật chất cho công chức, viên chức luôn được lãnh đạo quan tâm.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo và các dự thảo văn bản, đại biểu hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2021. Trong đó, tập trung thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đời sống của công chức, viên chức cơ quan. Bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng, hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị với 100% ý kiến tán thành.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã tặng giấy khen cho các Tổ công đoàn và Công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Tại Hội nghị, ông Võ Thành Chính đã phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2021 và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ông Võ Thành Chính đánh giá cao kết quả tập thể Sở Nội vụ đã được trong năm 2020 và đề nghị mỗi công chức, viên chức trong cơ quan cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, thực hành tiết kiệm cơ quan, khuyến khích phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2021./.

  CĐCS Sở Nội vụ

Hình ảnh Hội nghị