xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Hậu Giang triển khai tập huấn Phần mềm Chấm điểm cải cách hành chính

Ngày 15-11-2022

Thực hiện Công văn số 1558/UBND-NC ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc thống nhất chủ trương triển khai thí điểm phần mềm Chấm điểm cải cách hành chính; Công văn số số 1704/UBND-NC ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc thống nhất chủ trương thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022 theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 29/9/2021.

Sở Nội vụ đã phối hợp với Cty BTN triển khai tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Tham dự và chủ trì buổi Hội nghị có Ông Võ Thành Chính Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: Ông Võ Thành Chính nhấn mạnh “Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và tổ chức. Do đó, việc chấm điểm phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy định”.

Ông Võ Thành Chính Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện đơn vị cung cấp phần mềm Công ty BTN cũng đã giới thiệu, hướng dẫn cụ thể về các bước trong quy trình đánh giá chấm điểm; các bước đăng nhập hệ thống và khai thác sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính, và cấp tài khoản cho 46 đơn vị tham gia đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh.