xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”

Ngày 17-10-2022

Để bắt đầu Cuộc thi (Click chuột vào hình phía trên)

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc Tuyên truyền cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Theo đó, Sở Nội vụ tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên trang web của Sở “Tuyên truyền cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc lĩnh vực Nội vụ trên không gian mạng để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”.

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, trong công chức, viên chức, người lao động biết tham gia Cuộc thi.

Thời gian: Cuộc thi bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/10/2022./.


Đang online: 1
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 850887
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.