xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ thực hiện chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa”

Ngày 27-07-2022
Hưởng ứng các hoạt động tri ân 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2022. Ngày 23 tháng 7 năm 2022, Công đoàn Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” tại xã Thạnh Hòa huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Trước khi thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa đoàn đã đến dâng hoa và thắp hương tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng tại Nghĩa trang Tầm Du.
Tiếp đến, đoàn Sở Nội vụ phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn xã Thạnh Hòa của huyện Phụng Hiệp thực hiện “Sửa chữa, thay đổi khung khen bị hư hỏng cho các hộ gia đình chính sách của xã Thạnh Hòa huyện Phụng Hiệp” với tổng kinh phí thực hiện khoảng 30.000.000 đồng.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, tri ân và thực hiện chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa” cho gia đình chính sách trong tỉnh. Thông qua hoạt động này,  sẽ lan tỏa và vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa,” “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”./.

Quyền Trang

Một số ảnh hoạt động:

Dâng hoa và thắp hương Nghĩa trang Tầm Du