xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Công bố các hệ thống thông tin tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-01-2021

Với quyết tâm nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, sau thời gian vận hành thử nghiệm, ngày 2-10, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố chính thức vận hành các hệ thống thông tin đến toàn thể cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn Tỉnh.

Các hệ thống thông tin được Tỉnh tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư xây dựng đưa vào vận hành sử dụng gồm có: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh thông tin, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Ứng dụng di động Hậu Giang, Tổng đài cải cách hành chính, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến, Hệ thống quản lý văn bản và Trục liên thông dữ liệu, bước đầu đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17 của Chính phủ.