xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Chỉ đạo điều hành

Ngày 11-04-2020

 

STT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

File đính kèm

1

535/QÐ-SNV

02/12/2019

V/v thành lập Ban Quản lý lớp đối với lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tổ chức tại tỉnh năm 2019

 

2

535/QÐ-SNV

02/12/2019

V/v thành lập Ban Quản lý lớp đối với lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tổ chức tại tỉnh năm 2019

 

3

397/QÐ-SNV

13/09/2019

thành lập tổ tiếp công dân phục vụ đại hội đảng

 

4

186/QÐ-SNV

09/04/2019

Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ

5

187/QÐ-SNV

09/04/2019

Về việc thành lập tổ ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ

6

336/BCĐ-UBND

08/03/2019

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang

 

7

459/QĐ-SNV

22/11/2017

Về việc phân công công chức phụ trách côn nghệ thông tin

8

536-CV/TU

21/11/2017

Về việc tẳng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa

9

32/2017/QĐ-UBND

20/11/2017

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10

29/2017/QĐ-UBND

02/11/2017

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

11

1337/QĐ-UBND

10/08/2017

Quyết định về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017

12

1336/QĐ-UBND

10/08/2017

Quyết định về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020

13

22/2017/QĐ-UBND

02/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tồ chức, việc cưói, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

14

267-TB/VPTU

25/07/2017

Kết luận Của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

15

CV440/TU-VP

25/07/2017

V/v tăng cường tính chủ động thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

16

172-BC/TU

24/07/2017

Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường yụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng cồng tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân

17

173-BC/TU

24/07/2017

Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị Số 18-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

18

1222/QĐ-UBND

17/07/2017

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 94606
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.