xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác Bầu cử tỉnh Hậu Giang (Lần 03)

Ngày 04-05-2021

Tải các Văn bản đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 25-HĐND THAY ĐỔI CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG.pdf_20210504105956.pdf
2. 96 TBKL TẠI CTA.pdf_20210504105956.pdf
3. 160 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHUYẾT NGƯỜI ỨNG CỬ.pdf_20210504105956.pdf
4. 169.pdf_20210504105956.pdf
5. 349 TU.pdf_20210504105956.pdf
6. 428 KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI LẬP DS.pdf_20210504105956.pdf
7. 678 BB HIỆP THƯƠNG LẦN 2.pdf_20210504105957.pdf
8. 679 BB HIỆP THƯƠNG LẦN 2.pdf_20210504105957.pdf
9. 1499.pdf_20210504105957.pdf
10. BB HIỆP THƯƠNG LẦN 3.pdf_20210504105957.pdf
11. BB HỘI NGHỊ.pdf_20210504105957.pdf
12. CAT RÀ SOÁT HỒ SƠ.pdf_20210504105957.pdf
13. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT.pdf_20210504105957.pdf
14. KH thuc hien mo hinh nhan tin SMS trong bau cư, tuyen tuyen.pdf_20210504105957.pdf
15. KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI.pdf_20210504105958.pdf
16. NQ dinh muc bau cu.pdf_20210504105958.pdf
17. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN.pdf_20210504105958.pdf
18. TRIỂN KHAI 664.pdf_20210504105958.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 107
Đã truy cập: 952001
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.