xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác Bầu cử của Trung ương.

Ngày 31-03-2021

Tải các văn bản đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. 54-VPHĐBCQG.pdf_20210331142621.pdf
2. 2. 706 CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN.pdf_20210331142621.pdf
3. 3. NQ 126 ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THÀNH PHẦN SỐ LƯỢNG.docx_20210331142621.docx
4. 64 TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.pdf_20210331142621.pdf
5. 64.pdf_20210331142621.pdf
6. 75.pdf_20210331142621.pdf
7. 76.pdf_20210331142621.pdf
8. 87.pdf_20210331142622.pdf
9. 96.pdf_20210331142622.pdf
10. 98 TBNS.pdf_20210331142622.pdf
11. 109.pdf_20210331142622.pdf
12. 120 HĐBCQG.pdf_20210331142622.pdf
13. 163 TBNS.pdf_20210331142622.pdf
14. 664.pdf_20210331142622.pdf
15. 706.pdf_20210331142622.pdf
16. 731 ĐIỀU CHNIHR CƠ CẤU SỐ LƯỢNG.pdf_20210331142622.pdf
17. 763-03172021194017.pdf_20210331142622.pdf
18. 1088 BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ.pdf_20210331142622.pdf
19. GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ.pdf_20210331142622.pdf
20. HD 169-BTGTW về khẩu hiệu tuyên truyền.docx_20210331142622.docx
21. HỎI ĐÁP.doc_20210331142622.doc
22. HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ỨNG CỬ.pdf_20210331142623.pdf
23. kềm 76.pdf_20210331142623.pdf
24. NGHỊ ĐỊNH 130.pdf_20210331142623.pdf
25. NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐBQH.pdf_20210331142623.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2187
Đã truy cập: 951836
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.