xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác Bầu cử của Trung ương (Lần 06)

Ngày 22-05-2021

Tải các văn bản đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. 45 BCT.pdf_20210522090120.pdf
2. 2. NQ 133.pdf_20210522090120.pdf
3. 3. 02 CT TỔ CHỨC BẦU CỬ.pdf_20210522090120.pdf
4. 4. NQ 1185.pdf_20210522090120.pdf
5. 5. 1186 HD TỔ CHỨC HỘI NGHỊ.PDF_20210522090120.pdf
6. 6. 1187 HD XÁC ĐỊNH CƠ CẤU.pdf_20210522090120.pdf
7. 7. 09_UBTVQH-CP-UBTWMTTQVN BAN PHAT HANH.docx_20210522090120.docx
8. 8. 13 HD KHIẾU NẠI TỐ CÁO.pdf_20210522090120.pdf
9. 8. TT 102-BTC huong dẫn thuc hien kinh phi bc.pdf_20210522090120.pdf
10. 9. TB ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI.pdf_20210522090121.pdf
11. 10. TT SỐ 01-2021.pdf_20210522090121.pdf
12. 23 HD-12282020195956.pdf_20210522090121.pdf
13. 26 HD MẪU DẤU.pdf_20210522090121.pdf
14. 30 CÔNG BỐ DANH MỤC.pdf_20210522090121.pdf
15. 33 CÁCH TÍNH ĐẠI BIỂU.pdf_20210522090121.pdf
16. 36 HD.pdf_20210522090121.pdf
17. 36 KH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN.pdf_20210522090121.pdf
18. 36 VP HĐBCQG TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE.pdf_20210522090121.pdf
19. 37 VP HDDBCQG TUỔI ỨNG CỬ.pdf_20210522090121.pdf
20. 39 HĐBCQG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN.pdf_20210522090121.pdf
21. 42 KH.pdf_20210522090121.pdf
22. 45.pdf_20210522090121.pdf
23. 48 đề nghị số đơn vị bầu cử.pdf_20210522090121.pdf
24. 85-2015 QH.pdf_20210522090121.pdf
25. 664 DỰ KIẾN PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG.pdf_20210522090122.pdf
26. CT 02-TTCP về tổ chức bầu cử.pdf_20210522090122.pdf
27. CV thông báo địa chỉ của HĐBCQG.pdf_20210522090122.pdf
28. KH 256-UBMTTQVN-kiem tra GS bau cu.pdf_20210522090122.pdf
29. NQ 05-HDBCQG phan công HDBCQG.pdf_20210522090122.pdf
30. NQ 41.pdf_20210522090122.pdf
31. NQ 118.pdf_20210522090122.pdf
32. Thong tri 13 TT-MTTW-BTT hướng dẫn bầu cử phat hanh.19.1.docx_20210522090122.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 951896
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.