xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác Bầu cử của Trung ương (Lần 05)

Ngày 18-05-2021

Tải các văn bản đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. 875 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT.pdf_20210518095057.pdf
2. 3. 188 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ.pdf_20210518095058.pdf
3. 4. 640 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ.pdf_20210518095058.pdf
4. 193 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC BẦU CỬ Ở KHU VỰC BỎ PHIẾU SỚM.pdf_20210518095058.pdf
5. 206 THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID.pdf_20210518095058.pdf
6. 207 GỬI FILE ẢNH GỐC.pdf_20210518095058.pdf
7. 214 RÀ SOÁT CẬP NHẬT DS CỬ TRI.pdf_20210518095058.pdf
8. 225 PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁCH LY.pdf_20210518095058.pdf
9. 232 Lưu ý khi xây dựng bc bầu cử.docx_20210518095058.docx
10. 234 MAKET hội nghị sơ kết bầu cử.PDF_20210518095058.pdf
11. 559 CÔNG BỐ DS CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ QH.pdf_20210518095058.pdf
12. 660 TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO.pdf_20210518095058.pdf
13. 668 THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BC TRONG NGÀY BẦU CỬ.pdf_20210518095059.pdf
14. 684 TIẾP TỤC LƯU Y BẦU CỬ.PDF_20210518095059.pdf
15. 1988 THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG COVID 19.pdf_20210518095059.pdf
16. 2053 BC NHANH TÌNH HÌNH CÔNG TÁC BC.pdf_20210518095059.pdf
17. 2135 HƯỚNG DẪN BẦU CỬ TRONG TÌNH HÌNH PHỨC TẠP.pdf_20210518095059.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2212
Đã truy cập: 951861
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.