xem-chi-tiet-tin - Sở Nội Vụ

 

Các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác Bầu cử của Trung ương (Lần 04)

Ngày 04-05-2021

Tải các văn bản đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. 195 ĐIỀU CHỈNH HÒM PHIẾU THÀNH THÙNG PHIẾU.pdf_20210504105613.pdf
2. 2. 82 ĐIỀU CHỈNH LẦN 2 SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU.pdf_20210504105613.pdf
3. 3. 112 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỐ PHIẾU.pdf_20210504105613.pdf
4. 4. 694 BC HIỆP THƯƠNG.pdf_20210504105613.pdf
5. 5. 117-TB.pdf_20210504105613.pdf
6. 6. 130 HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH CỬ TRI, THÀNH LẬP TỔ BẦU CỬ.pdf_20210504105613.pdf
7. 7. 234-HĐBCQG.pdf_20210504105613.pdf
8. 8. 146 HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BẦU CỬ.pdf_20210504105613.pdf
9. 9. 153 TIẾP TỤC TRIỂN KHAI BẦU CỬ.pdf_20210504105613.pdf
10. 10. 154 GỬI BÁO CÁO DS ỨNG CỬ.pdf_20210504105613.pdf
11. 11. 235 BC.pdf_20210504105614.pdf
12. 12. 871 KH KIỂM TRA, GIÁM SÁT.pdf_20210504105614.pdf
13. 13. 1252 THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT.pdf_20210504105614.pdf
14. 14. 280 GIỚI THIỆU ỨNG CỬ Ở TRUNG ƯƠNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG.pdf_20210504105614.pdf
15. 33 NQ PHÂN CONG THÀNH VIÊN TBGQKNTC.pdf_20210504105614.pdf
16. 524 PHỐI HỢP THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN.pdf_20210504105614.pdf
17. 531 CHO Ý KIẾN SỚM BẦU CỬ.pdf_20210504105614.pdf
18. 559 CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC.pdf_20210504105614.pdf
19. NQ 30 BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC TIỂU BAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO.pdf_20210504105614.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 951964
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.